Status på System Link

green2.png Der er ikke konstateret problemer med forbindelsen
ping tid: 0.44ms, pakketab: 0%
  Sidste check blev foretaget: October 13 2019 23:25:23

Ved ping tid mellem 20 og 50ms gives der en gul status
Ved ping tider over 50ms gives der en rød status


Status for de sidste 10 timer

For yderligere detaljeret ping statistikker, se Smokeping